Санација

Нелегалне депоније на територији општине Мерошина

Дивља сметлишта

 |  Björn Lodbrok
Нелегално збрињавање отпада или настајање тзв "дивљих сметлишта" значи одлагање отпада на јавне или приватне површине без за то прописаних законских дозвола. Недозвољено је одлагати отпад на јавним површинама, зеленим површинама, путним појасевима, корита река и канала, и другим местима која за то нису предвиђена.

Општина Мерошина

2021-2027

Санација на иницијативу лс

 |  Björn Lodbrok
Велики број нелегалних депонија представља проблем у општини Мерошина. Напорима локалне управе постојеће дивље депоније се периодично чисте, али се убрзо враћају у пређашње стање, због непокривености комуналним услугама у континуитету и на читавом подручју општине због недовољних капацитета постојећег ЈКП-а.

Општина Мерошина

2021-2027

Решење проблема нелегалних депонија

 |  Björn Lodbrok
Решење проблема за дивља сметилишта: очистити - извршити санацију постојећих дивљих сметилишта и рекултивацијом вратити у првобитно стање (озелењавањем површина – ткзв. зелена острва). Неопходно је да се у наредном периоду створе услови за одвајање отпада на извору и повећати капацитете ЈП Дирекција за изградњу општине Мерошина, како у организационом смислу, тако и у побољшању кадрова и опреме за сакупљање и транспорт отпада.

Општина Мерошина

2021-2027