општина мерошина

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

2021-2027

УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ
2021-2027

паметно-одрживо-одговорно

О општини

Општина Мерошина

Циљеви у области управљања отпадом

Основни циљ јединице локалне самоуправе јесте смањење и контрола утицаја отпада на животну средину. Општина Мерошина покренула је процес санације, затварања и рекултивације локалне депоније, лоциране близу Мерошине и коришћењем сопствених средстава и средстава Фонда за заштиту животне средине Републике Србије, очекује да реши овај горући проблем. На општинском нивоу лежи највећи део посла од утврђивања сопствених потреба, укључујући и обухвате насеља у којима није организовано сакупљање смећа, јачање сопствених капацитета, институционалног, правног, организационог, кадровског оспособљавања до сталне едукације сопствених грађана, подизање јавне свести и јавности у раду пре, током и после успостављања осмишљеног управљања отпадом на нивоу општине.

Пројектни видео

О пројекту

II пакет активности

Едукација запослених у јавним предузећима и грађана

III пакет активности

Набавка опреме за ЈКП у складу са ЕУ стандардима

IV пакет активности

Промоција резултата пројекта

Циљеви пројекта

Ефекат реализованог пројекта на квалитет живота у јлс

Сарадња са становништвом, локалном заједницом и невладиним сектором ће олакшати одржив и несметан развој општине у погледу чистоће, правилног одлагања отпада и заштите животне средине. Управљање отпадом ће првенствено бити усмерено на прераду отпада кроз процес рециклаже и поновно коришћење, што знатно смањује употребу природних ресурса и енергије у функцији одрживог развоја. Систем управљања отпадом ће бити тако конципиран да обухвата све активности од сакупљања до прераде и поновног коришћења или до одлагања на депонију и санацију дивљих сметлишта.

Одрживост пројекта

Пројекат ће обезбедити одрживост кроз своје активности које подразумевају подизање свести локалног становништва и њихову едукацију о важности заштите животне средине кроз управљање отпадом. Овим активностима ће се постићи нови ниво информисаности локалног становништва и формирање дуготрајне културе, која има за циљ да продужи период функционалности набављене опреме и даљи рад на побољшању заштите животне средине. Укљученост становништва коју предвиђа пројекат је предуслов за успостављање новог система управљања отпадом, а такође обезбеђује и резултате на дугорочном нивоу.

Наши партнери и пријатељи

Желите да сазнате више?

Сви едукативни материјали у склопу едукације на тему правилног одлагања отпада, његовог штетног утицаја на животну средину и одвајања на извору су јавно доступни на нашој Фејсбук страници.